Li Xuejian

Amazon » eBay »

Li Xuejian è uno attore, conosciuto per The Wandering Earth 2 (2023), Back to 1942 (2012) e Beginning of the Great Revival (2011).

Li Xuejian

  • Nome: Li Xuejian

Li Xuejian's filmografia

Attore

Li è elencato come attore per tredici titoli.

The Wandering Earth 2

The Wandering Earth 2
Zhou Zhezhi
Film, 2023


Back to 1942

Back to 1942
Li Peiji
Film, 2012


Beginning of the Great Revival

Beginning of the Great Revival
Yang Changji
Film, 2011


Roaring Across the Horizon

Roaring Across the Horizon
Feng Shi
Film, 1999


The Emperor and the Assassin

The Emperor and the Assassin
Ying Zheng
Film, 1998


Keep Cool

Keep Cool
Taxi Driver
Film, 1997


Shanghai Triad

Shanghai Triad
Uncle Liushu
Film, 1995


Fei hu dui

Fei hu dui
Film, 1995


The Blue Kite

The Blue Kite
Uncle Li
Film, 1993


Sishi puhuo

Sishi puhuo
Film, 1992


Jiao Yulu

Jiao Yulu
Film, 1990


Unforgettable Life

Unforgettable Life
Jiang Wenxiong
Film, 1988


The Street Players

The Street Players
Film, 1987


Trova tutto film con Li Xuejian come attore.