Tokyo Story
Yasujirō Ozu

Tokyo Story

  • Direttore: Yasujirō Ozu
  • Cast Principale: Setsuko Hara, Chieko Higashiyama, Chishū Ryū, Haruko Sugimura
  • Compositore: Takanobu Saitô
  • Cinematografia: Yûharu Atsuta
  • Sceneggiatura: Yasujirō Ozu, Kōgo Noda

Il titolo originale in Giappone è Tôkyô monogatari.