The Grandmaster The Grandmaster Trailer
Kar-Wai Wong & Wong Kar-wai

The Grandmaster

The story of martial-arts master Ip Man, the man who trained Bruce Lee.

  • Direttore: Kar-Wai Wong, Wong Kar-wai
  • Cast Principale: Tony Chiu-Wai Leung, Cung Le, Qingxiang Wang, Zhao Benshan
  • Compositore: Stefano Lentini, Nathaniel Méchaly, Shigeru Umebayashi
  • Cinematografia: Philippe Le Sourd
  • Sceneggiatura: Kar-Wai Wong, Jingzhi Zou, Haofeng Xu, Wong Kar-wai

Il titolo originale in Cina è Yi dai zong shi.

  • Cinema Premiere: 19 settembre 2013