13 Assassins 13 Assassins Trailer
Takashi Miike

13 Assassins

  • Direttore: Takashi Miike
  • Cast Principale: Goro Inagaki, Yûsuke Iseya, Kōji Yakusho, Takayuki Yamada
  • Compositore: Koji Endo
  • Cinematografia: Nobuyasu Kita
  • Sceneggiatura: Kaneo Ikegami, Daisuke Tengan

Il titolo originale in Giappone è Jûsan-nin no shikaku.

  • Cinema Premiere: 9 settembre 2010